خدمات تامين مواد اوليه، محصولات و خدمات

 

خدمات تامين مواد اوليه، محصولات و خدمات، خدمتي است با هدف پوشش به نياز كسب و كارهايي كه براي تهيه و تامين مواد اوليه، محصولات و خدماتشان به دنبال تامين كنندگان تخصصي مي باشند كه قبل از دريافت مواد اوليه، محصولات و خدمات مورد انتظارشان شناسايي دقيقي در خصوص كسب و كار و كيفيت مواد اوليه، محصول و خدماتشان به عمل آمده باشد. همچنين علاوه بر آن ارزيابي لازم در خصوص اين تامين كنندگان نسبت به پوشش دهي مناسب به انتظارات خريدران در طول همكاري بر اساس سوابق قبلي آنها بعمل آمده باشد. در اين راستا خدمات تخصصي تامين از سوي اين فعاليت بر اساس نيازها و انتظارات خريداران تعريف و قابل ارائه مي باشد.

ضمنا خدمات تامين از طريق اين فعاليت به صورت تخصصي جهت تهيه ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد از قبل در دستور كار بوده و در اين راستا شركتهاي تخصصي در اين حوزه جهت تهيه اقلام مورد نياز كسب و كارها از طريق بازارهاي داخلي و خارجي شناسايي و آماده خدمت رساني مي باشند.

ريز خدمات تامين مواد اوليه، محصولات و خدمات

۱-شناسايي شركتها و سازمانهاي تامين كننده اقلام مورد انتظار داخلي و خارجي 

۲-تهيه پيشنهاد بهاي مواد اوليه، محصولات و خدمات 

۳-ارزيابي و سنجش سوابق فعاليت تامين كنندگان و ارائه گزارش مربوطه

۴-مشاركت در جلسات و مذاكرات خريد

۵-شناسايي، معرفي و انتخاب شركت هاي واردكننده اقلام جهت خريدهاي خارجي

۶-همكاري و مشاركت در اجراي فرايند خريد خارجي

و ساير همكاري تخصصي در اين حوزه بنا به نوع فعاليت كسب و كار شما يا تعاريف تخصصي كه در جلسه گفتگو به تصميم جمعي خواهيم رسيد.

 

جهت دريافت توضيحات تكميلي و يا هماهنگي هاي لازم مي توانيد طريق راه هاي تماس تلفني، ارسال ايميل، ارسال پيغام از طريق صفحه هاي مجازي با من در تماس باشيد.