در بخش معرفي كسب و كارها و برندها تلاش داريم تا بانك اطلاعاتي مناسبي در خصوص هر يك از اين فعاليتها به تفصيل در بخشهاي زير در اختيار مخاطبان قرار دهيم تا آنها ضمن شناخت كاملي از هر كسب و كار در صورت تمايل دسترسي مستقيمي به محصولات و خدمات بارگذاري شده از سوي آنها در اين وب سايت داشته باشند. اين اطلاعات شامل:

۱-معرفي سازمان و شخصيتهاي موسس آن

۲-معرفي حوزه فعاليت آنها

۳-اطلاعات موقعيت مكاني دفاتر و محلهاي توليد

۴-تشريح اهداف و برنامه هاي سازمان

۵-نمايش افتخارات و جايزه ها

۶-تصاوير و ويديوهاي تبليغاتي و گزارشي متعلق به آنها

۷-خدمات عمومي غيرانتفاعي و اجتماعي سازمانشان

و بسياري از خبرها و گزارش ها و مطالب مفيد از سوي مالكان برندها كه مي تواند براي مخاطبان اين فعاليت جالب توجه باشد. 

 

همچنين در صفحه هاي مجازي علاوه بر محتوي هاي فوق از فرآيند سفرها و مسير گزارشگري هاي به اين كسب كار نيز مي توانيد در صورت توليد و بارگذاري مطلع و از اتفاقات ويژه هر گزارش، سفر و بازديد بهره مند گرديد.

 

صفحه هاي معرفي كسب و كارها و برندها