گزارشگري و سفر به مناطق مختلفي كه در آنجا كسب و كاري داير شده است و يا جمعيتي از فعالان اين حوزه مشغول به فعاليت مي باشند را وظيفه خود دانستيم. لذا تلاش داريم با نگرش متفاوتي به گردشگري پرداخته و گردشگري كسب و كار را با دستيابي به اهداف زير عملي نماييم:

 

۱-شناخت ظرفيتهاي موجود در حوزه كسب و كار در مناطق مختلف

۲-آشنايي با فعالان و شخصيتهاي موثر كسب و كار در هر منطقه

۳-آشنايي با فعالان و شخصيتهاي موثر در هر گروه از كسب و كار و شنيدن تجربيات آنها

۴-آشنايي با داستان كسب و كارها و مسير راه اندازي تا وضعيت كنوني آنها 

۵-شناخت سازمان و نحوه همكاري نيروهاي انساني در هر كسب و كار

۶-آشنايي مطلوب از ظرفيتهاي توليد و يا خدمت رساني در هر كسب و كار

۷-آشنايي با بازار مصرف و فروش محصولات و خدمات در هر كسب و كار

 

و بسياري از خبرها و گزارشهايي كه بنا به نوع موقعيت مكاني و زماني مي تواند براي مخاطبان اين فعاليت جالب توجه باشد. مجموعه محتوي هاي گزارشي توليد شده در اين اقدام، علاوه بر بارگذاري در اين وب سايت، از طريق صفحه هاي مجازي نيز قابل مشاهده خواهد بود تا علاقه مندان با استفاده از هر ابزار و امكاناتي بتوانند به محتوي توليدي دسترسي پيدا كنند.

 

همچنين در صفحه هاي مجازي علاوه بر محتوي هاي فوق از فرآيند سفرها و مسير گزارشگري ها نيز مي توانيد مطلع و از اتفاقات ويژه هر گزارش، سفر و بازديد بهره مند گرديد.

 

گزارشها و سفرهاي قبلي

 

معرفي برنامه گزارشها و سفرها

 

برنامه معرفي كسب و كارها و برندها

 

گزارش و گفتگو در كسب و كار اكسس ماركتينگ

 

معرفي وب سايت مشاوره كسب و كار