خدمات

 

كليه سازمانها و فعاليتهاي اقتصادي مي توانند از خدمات

مشاوره كسب و كار

بازاريابي و فروش مواد اوليه، محصولات و خدمات

تامين مواد اوليه، محصولات و خدمات بهره مند گردند.

 

 

معرفي كسب و كارها و برندها

 

خدمتي كه در آن تلاش خواهيم نمود

تا به نحوي مطلوب و اثرگذار كسب و كارهاي گوناگوني

را معرفي و از ظرفيتهاي سازماني و اهدافشان

در كنار معرفي محصولات و خدمات آنها اطلاع رساني نماييم.

 

 

گزارشها و سفرها

 

با برگزاري برنامه هاي گزارشگري و سفر

به مكانهاي مختلفي كه كارآفرينان و تلاشگران كشور

در تمامي صنايع به فعاليت مي پردازند، تلاش خواهيم نمود

اطلاع رساني هاي تخصصي و ميداني براي مخاطبانمان داشته باشيم.

 
كسب و كار و برند

اشنيز

 
 
كسب و كار و برند

باداب

 
 
كسب و كار و برند

اكسس ماركتينگ

 
برند هاي داراي محصول در سايت
 

معرفي برنامه گزارشها و سفرها

 
 

گزارش و گفتگو در كسب و كار اكسس ماركتينگ

 
 

برنامه معرفي كسب و كارها و برندها

 
مقالات وبلاگ
بازار نرم افزار در شهرستانها
22 اردیبهشت

بازار نرم افزار در شهرستانها

در صنعت نرم افزار فعاليت آن در سطح شهرستانهاي كشور مي تواند تا حدودي بنا به موقعيت جغرافيايي و ميزان و نوع فعاليتهاي اقتصادي موفق يا ناموفق باشد.